BİLİMSEL PROGRAM

21 MAYIS 2021 CUMA AİLE HEKİMLERİ SALONU (A SALONU)


Saat
Oturum Başkanı
Konu ve Konuşmacılar
14.00 - 16.00
Dr.
Almıla Suna NİZAMOĞLU
Özel Grup Aşıları (Seyahat, Göçmen, Bağışıklık Eksikliğinde, Sağlık Personelinde, Gebelerde)

Prof. Dr. Esin Davutoğlu ŞENOL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
16.00 - 16.15
Çay & Kahve Arası
16.15 - 18.15
Uzm. Dr.
Yasemin BALLIEL
Aşı Reddi ve Aşı Kararsızlığında İletişim Sağlama ve İkna Yöntemleri

Uzm. Dr. Zafer ÖZBALKAN
Erdoğdu Aile Sağlığı Merkezi

21 MAYIS 2021 CUMA AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI SALONU (B SALONU)


Saat
Oturum Başkanı
Konu ve Konuşmacılar
14.00 - 16.00
Ebe
Sefa Çelik YILMAZ
Aşı Reddi ve Aşı Kararsızlığında İletişim Sağlama ve İkna Yöntemleri

Uzm. Dr. Zafer ÖZBALKAN
Erdoğdu Aile Sağlığı Merkezi
16.00 - 16.15
Çay & Kahve Arası
16.15 - 18.15
Ebe
Filiz BİRTANE
Özel Grup Aşıları (Seyahat, Göçmen, Bağışıklık Eksikliğinde, Sağlık Personelinde, Gebelerde)

Prof. Dr. Esin Davutoğlu ŞENOL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
22 MAYIS 2021 CUMARTESİ AİLE HEKİMLERİ SALONU (A SALONU)


Saat
Oturum Başkanı
Konu ve Konuşmacılar
09.00 - 10.00
Açılış Töreni ve Açılış Konuşmaları

Dr. Hakan UZUN
Trabzon Aile Hekimleri Derneği Başkanı

Hemşire Ayşegül DURGUT
Aile Sağlığı Elemanları Federasyonu Başkanı

Prof. Dr. Mehmet CEYHAN
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı

Dr. Hakan USTA
Trabzon İl Sağlık Müdürü

Doç. Dr. Fatih KARA
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü

10.00 - 10.15
Çay-Kahve Arası
10.15 - 11.15
Dr. Öğr. Üyesi Elif ATEŞ

Dr. Hakan UZUN
Aşının Önemi, Aşı Reddi ve Aşı Kararsızlığı

Prof. Dr. Mehmet CEYHAN
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı
11.15 - 11.30
Ara
11.30 - 12.30
Prof. Dr. Turan SET

Dr. Burhan YILMAZ
Türkiye’de Ulusal Aşılama ve Aşı Programı

Doç. Dr. Fatih KARA
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü
12.30 - 13.30
Öğle Yemeği
13.30 - 14.15
Doç. Dr. Cüneyt ARDIÇ

Dr. Emre ÖZEL
Erişkin ve Risk Gruplarında Pnömokok Aşılaması

Prof. Dr. Gürdal YILMAZ
K.T.Ü Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
14.15 - 14.30
Ara
14.30 - 15.15
Dr. Öğr. Üyesi
Uğur KOSTAKOĞLU

Dr. Ayşegül KOLOT
HPV Aşılaması

Prof. Dr. Mehmet CEYHAN
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı
15.15 - 15.30
Çay - Kahve Arası
15.30 - 16.00
Prof. Dr. Fazıl ORHON

Dr.Öğr.Üyesi Yasin YILDIZ

Dr. Muhsin Ertuğrul ŞEN
Rota Aşısı

Prof. Dr. Ateş KARA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyonları Bilim Dalı
16.00 - 16.30
Meningokok Aşıları

Dr. Öğr.Üyesi Yasin YILDIZ
Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiTıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
16.30 - 17.00
İnfluenza Aşıları

Doç. Dr. Cüneyt ARDIÇ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı
17.00 - 17.15
Ara
17.15 - 18.15
Uzm. Dr.
Zafer ÖZBALKAN

Dr. Halil İbrahim KÜÇÜK
Akılcı Aşı ve Antibiyotik Kullanımı

Prof. Dr. Turan SET
K.T.Ü Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı


22 MAYIS 2021 CUMARTESİ AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI SALONU (B SALONU)


Saat
Oturum Başkanı
Konu ve Konuşmacılar
10.15 - 11.15
Hemşire
Ayşegül DURGUT
Türkiye’ de Ulusal Aşılama ve Aşı Programı

Doç. Dr. Fatih KARA
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü
11.15 - 11.30
Ara
11.30 - 12.30
UYDU SEMPOZYUMU

HPV; İlgili Hastalıklar ve HPV Aşıları

Prof. Dr. Mehmet CEYHAN
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı
12.30 - 13.30
Öğle Yemeği
13.30 - 14.15
Ebe Ayten ERDOĞMUŞ
Rota Virüsü Nedir? Belirtileri ve Korunma Yolları Nelerdir?

Prof. Dr. Ateş KARA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyonları Bilim Dalı
14.15 - 14.30
Ara
14.30 - 15.15
Ebe Ayşegül ÖZDEMİR
Menenjit Hastalığı Nedir? Korunma Yolları Nelerdir?

Dr. Öğr.Üyesi Yasin YILDIZ
Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiTıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
15.15 - 15.30
Çay - Kahve Arası
15.30 - 16.00
Ebe Nurgül DURMAZ
İnfluenza Virusu Nedir? Grip’ten Korunma Yolları Nelerdir?

Doç. Dr. Cüneyt ARDIÇ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı
16.00 - 16.30
Ebe Hülya ERDOĞAN
Pnömokokal Hastalıklar Nelerdir? Korunma için Neler Yapılabilir?

Prof. Dr. Gürdal YILMAZ
K.T.Ü Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
16.30 - 17.00
Ebe Birsen GÖKÇE
Aşının Önemi, Aşı Reddi ve Aşı Kararsızlığı

Prof. Dr. Mehmet CEYHAN
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı
17.00 - 17.15
Ara
17.15 - 18.15
Ebe Nuray USTABAŞ
Anne Sütü ve İlk 1000 Gün Beslenme

Dr. Öğr. Üyesi Elif ATEŞ
K.T.Ü Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı


23 MAYIS 2021 PAZAR AİLE HEKİMLERİ SALONU ( A SALONU)


Saat
Oturum Başkanı
Konu ve Konuşmacılar
09.00 - 09.30
Uzm. Dr.
Yasemin BALLIEL

Dr. Muhsin Ertuğrul ŞEN
Su ile Sağlıklı Yaşam

Dr. Almıla Suna NİZAMOĞLU
Antalya Manavgat Aile Sağlığı Merkezi
09.30 - 10.00
Dr. Osman Turan ÇAKAR

Dr. Halil İbrahim KÜÇÜK
Kuduz Aşıları

Dr.Öğr.Üyesi Uğur KOSTAKOĞLU
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
10.00 - 10.30
Dr. Emre ÖZEL

Dr. Ayşegül KOLOT
Tetanoz Aşıları

Dr. Öğr. Üyesi
İlknur Esen YILDIZ

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
10.30 - 10.45
Çay-Kahve Arası
10.45 - 12.00
Dr. Burhan YILMAZ

Hemşire
Pervin Çakır ÇELTİKLİOĞLU
Soğuk Zincir ve Soğuk Zincir Kırılmalarında Hukuksal Sorunlar ve Çözüm Yolları

Uzm. Dr. Yasemin BALLIEL
Antalya Murat Paşa Aile Sağlığı Merkezi

Hemşire Ayşegül DURGUT
Aile Sağlığı Elemanları Federasyonu Başkanı

Dr. Hakan UZUN
Trabzon Aile Hekimleri Dernek Başkanı
12.00 - 12.30
Kapanış


23 MAYIS 2021 PAZAR AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI SALONU ( B SALONU)


Saat
Oturum Başkanı
Konu ve Konuşmacılar
09.00 - 10.30
Ebe Elif TETİK ACAR

Ebe Aysel ÖZTÜRK
Gebe Okulu

10.30 - 10.45
Çay-Kahve Arası
10.45 - 12.00
Dr. Burhan YILMAZ

Hemşire
Pervin Çakır ÇELTİKLİOĞLU
Soğuk Zincir ve Soğuk Zincir Kırılmalarında Hukuksal Sorunlar ve Çözüm Yolları

Uzm. Dr. Yasemin BALLIEL
Antalya Murat Paşa Aile Sağlığı Merkezi

Hemşire Ayşegül DURGUT
Aile Sağlığı Elemanları Federasyonu Başkanı

Dr. Hakan UZUN
Trabzon Aile Hekimleri Dernek Başkanı
12.00 - 12.30
Kapanış


ETKİNLİĞE GERİ SAYIM
DUYURULAR