Değerli Meslektaşlarımız,

    AHEF üyesi, Trabzon Aile Hekimleri Derneği (TRAHED) ve KTÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı olarak ikincisini düzenlediğimiz “Aile Hekimliği Aşı ve Beslenme Sempozyumu” ile karşınızdayız. Ülkemizde aile hekimliği uygulamasına geçilmesiyle birlikte aşılama oranlarında %99 varan başarılara ulaşılmış olup, bu başarının en büyük sahibi olan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak başarılarımızı daha da artırmak, aşı uygulamasındaki bilgilerimizi güncellemek ve aşılamada karşılaştığımız sorunlarımızı konuşmak ve paydaşlarımızla birlikte çözüm yollarını aramak için bu sempozyumun ikincisini düzenlemeye karar verdik. Bu sebeple “Aile Hekimliği Aşı ve Beslenme Sempozyumu ” nun ikincisini 14 Mayıs 2022 tarihinde online olarak yapmayı planlıyoruz.

    Aile Hekimliği Aşı ve Beslenme Sempozyumunda, ülkemizdeki aşı uygulamalarının geçmişini, bugününü, yarınını konuşup, çocukluk çağı aşılarını (Hepatit B, BCG, DaBT- İPA – Hib, KPA, KKK, OPA, Td, Hepatit A, Su çiçeği v.b.) erişkin aşılamayı ve aşıları, özel gruplarda yapılacak aşı uygulamalarını, akılcı aşı ve ilaç uygulamaları, ülkemizde son yıllarda artan aşı reddi, aşı kararsızlığının sebepleri ve önlenmesi için alınacak olan önlemleri, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak aşı uygulamalarında karşılaştığımız sorunları ve çözüm önerilerini konuşacağız. Aşının yanında özellikle gebelik döneminde beslenmede dikkat etmemiz gereken konuları da sempozyumda tartışacağız.

    Ayrıca bu sempozyumda “ Bütün Anneler Yaşasın” temamızı da gündeme getireceğiz. Aşı ve beslenme ile ilgilenen tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarını, 14 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenecek olan “Aile Hekimliği Aşı ve Beslenme Sempozyumu” na davet ediyoruz. Saygılarımızla

            Saygılarımızla,  

     Dr. Hakan UZUN                             Prof. Dr. Turan SET    
 Sempozyum Başkanı                        Sempozyum Başkanı

Etkinliğe Geri Sayım

Gün
Saat
Dakika